TERMINOLOGIE

Eko balení: obaly, které zaručují optimální využití materiálů a současně splňují požadavky klienta. Vyrábějí se s minimálním vlivem na životní
prostředí a splňují normy a environmentální normy během celého životního cyklu.

EN13432: Evropská norma, která určuje kryteria biodegradace, rozkladu a ekotoxicity kompostovatelných materiálů.
Výzkum ukazuje, že tyto produkty nemají negativní vliv na proces kompostování a nepřekračují maximální přípustné hodnoty
limity těžkých kovů a toxických a nebezpečných látek obsažených v normě EN13432. Všechny výrobky jsou certifikovány podle této normy
a je povoleno nosit evropské bioplasty „kompostovatelné“ znak.

Kompostování: proces organických látek v biologickém odpadu určeném pro kompost, tj. hnojivo s vlastnostmi podobnými humusu
obsahující 50% organických látek a mikroorganismů, které obohacují mikroflóru a mikrofaunu v půdě. Aby bylo možné rozhodnout, zda
materiál může být označen jako kompostovatelný nebo nikoliv, norma EN13432 určuje rozmezí biodegradu, které musí nastat v daném čase,
a povinnou úroveň rozpadu.

Biodegradace: biochemické rozložení organických sloučenin do jednodušších chemických složek živými mikroorganismy.

  • NatureWorks® je registrovaná ochranná známka pro biodegradabilní polymer polymléčné kyseliny (PLA) vyráběný společností NatureWorks LLC.